ušetrite až 100%
Aktuálna zľava

Súťaž „Vyhraj PEUGEOT 207 “! Veľká letná súťaž s AVEOm.

Akcia už skončila.
Bežná cena Výška zľavy Teraz Akcia
9620€ 100% 1€

Kúpené 131x.
Podmienky zľavy
- platnosť kupónov je do 30.09.2012

- počet kupónov na osobu nie je obmedzený

- klikni na "Kúpiť", zadaj svoj e-mail a odošli

- po zaplatení dostanete do e-mailu zlosovateľný kupón


Informácie o spoločnosti
AVEO travel s.r.o.
Družicová č.2
821 02 Bratislava
E-mail: info@aveo.sk
Tel: 0949 339 100
http://www.aveo.sk

Na cestovnom portáli www.aveo.sk máte k dispozícii ponuku renomovaných cestovných kancelárií so sídlom v Slovenskej republike, Rakúsku a Nemecku.

Súťaž „Vyhraj PEUGEOT 207 “! Veľká letná súťaž s AVEOm.

V stručnosti o zľave
Podmienky zapojenia do súťaže:

Do súťaže sa možno zapojiť dvoma rôznymi spôsobmi:
- 1. zakúpiť si kupón v hodnote 1 € prostredníctvom portálu www.nazlavy.sk a zároveň sa stať fanúšikom AVEO travel na facebooku kliknite sem AVEO travel Facebook a si v hre o nový Peugeot 207
Pre zaradenie do súťaže je nutné po zakúpení kupónu stať sa tiež fanúšikom AVEO travel na Facebooku.

- 2. zakúpiť si v čase trvania súťaže akýkoľvek zájazd na www.aveo.sk

Ak sa do súťaže zapojíte obidvoma spôsobmi, Vaše šance na výhru sa zdvojnásobia.

Výhercu zimnej súťaže o pobyt v Benátkach už poznáme


Letná súťaž o nový osobný automobil zn. PEUGEOT sa práve začína ...

Žrebovanie sa uskutoční po ukončení letnej sezóny, dňa 30.09.2012
aveo


Podrobnosti o zľave

aveo
aveo

Podmienky súťaže:
Súťaž „Vyhraj PEUGEOT 207 “

Oficiálne pravidlá súťaže
1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je cestovná agentúra AVEO travel , s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 4844/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45666598, DIČ: 2023083425 (ďalej len Usporiadateľ).
2. Spôsobilosť
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci firmy AVEO travel s.r.o. a ich rodinní príslušníci.
3. Termín súťaže
Súťaž sa realizuje v termíne 1. 1. 2012 do 30 . 9. 2012.
4. Podmienky súťaže
Do súťaže bude zaradený každý, kto spĺňa minimálne jednu podmienku súťaže a to:
- zakúpiť si v termíne súťaže akýkoľvek zájazd prostredníctvom web stránky www.aveo.sk alebo priamo v prevádzke pobočky AVEO travel
- zakúpiť si v termíne súťaže kupón v hodnote 1 € prostredníctvom zlavoveho portálu.
5. Výhra
Predmetom výhry je osobný automobil Peugeot 207 Access 1,4 70 k . Výherca nemá nárok na vyplatenie výhry v hotovosti. Výhra je určená iba pre fyzické osoby. Výhra bude žrebovaná dňa 1.10. 2012 v sídle spoločnosti AVEO travel s.r.o.
6. Účastníci
Jedna osoba môže byť do žrebovania zaradená aj aj viac krát, závisí od počtu zakúpených kupónov, resp. zakúpených zájazdov. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
7. Chyby a poškodenia
V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.
8. Odovzdanie výhry
Výhra budú odovzdaná výhercovi súťaže, pri dodržaní všetkých podmienok tejto súťaže, v nej stanovených a jeho nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy a telefonicky. Pri odovzdaní výhry výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal. V prípade, že výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 1 mesiaca od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.
9. Daň z výhry
Ak hodnota výhry presiahne 165,97 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže, má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 citovaného zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.
10. Osobné údaje
Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva jej Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na správu, uchovávanie a spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže, (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži. Zároveň súhlasí so zasielaním ponúk mailom - newsletter.
11. Umiestnenie pravidiel
Tieto pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícii na web stránke www.aveo.sk Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

Viacpráce!

Chcete mať viac práce?
Predávajte svoj tovar či služby cez portál NAZĽAVY.SK a my vám prinesieme zákazníkov.

sales@nazlavy.sk
NaZľavy na Facebooku


Ako funguje táto stránka?   •   Kontakt   •   Pre firmy   •   Zamestnanie   •   XML export   •   Všeobecné obchodné podmienky   •   Naše bannery